کارگاه ها

اسکچ فنز به عنوان تنها مرجع تخصصی آموزش اسکچ آپ، اقدام به برگزاری کارگاه های آموزشی اسکچ آپ می کند. برای دریافت اطلاعات برگزاری این کارگاه ها در سایت ثبت نام کنید. برای درخواست برگزاری کارگاه در دانشگاه یا موسسه آموزشی خود با ایمیل مدیر سایت به نشانی admin{at}sketchfans{dot}com تماس حاصل کنید.

 

کارگاه های برگزار شده:

عنوان: اولین دوره کارگاه های آموزشی اسکچ آپ

زمان برگزاری: فروردین ماه 1391
مکان برگزاری: دانشکده معماری وشهر سازی، دانشگاه شهید بهشتی
تعداد کارگاه ها: 3 کارگاه (آشنایی، حرفه ای، رندرینگ)

عنوان: دومین دوره کارگاه های آموزشی اسکچ آپ

زمان برگزاری: مهر و آبان 1391
مکان برگزاری: دانشکده معماری وشهر سازی، دانشگاه شهید بهشتی
تعداد کارگاه ها: 4 کارگاه (آشنایی، حرفه ای، رندرینگ1، رندرینگ2)

 

 

 

 

 

 

برنامه های رندر